naar top
Menu
Logo Print

ELEKTRISCH BEDIENDE ZONWERING: TAL VAN VOORDELEN

Bij een manuele bediening kan gebruikgemaakt worden van een schakelaar naast het raam

De installatie en bediening van zonwering

Een binnenzonwering biedt niet enkel bescherming tegen licht en warmte, maar is vanuit esthetisch oogpunt ook een meerwaarde voor het interieur. Particulieren laten zich overtuigen door de exclusiviteit ervan en kunnen daarbij kiezen uit diverse systemen, stoffen, kleuren ... De fabrikanten voorzien de markt dan ook van een uitgebreid aanbod. Een ander belangrijk gegeven voor de consument is de bediening van de binnenzonwering.

INSTALLATIE

Afhankelijk van het model of merk worden de rails aan de muur of het plafond bevestigd. Bij horizontale systemen wordt de motor links of rechts achter het gordijn geplaatst, terwijl de motor bij horizontale systemen horizontaal bovenaan geplaatst wordt.

BEDIENING 

Er bestaan systemen die vanop afstand met een tablet of smartphone kunnen worden bediendMen kan ervoor kiezen om de elektrische systemen manueel of automatisch te bedienen. Bij deze manuele bediening kan er gebruikgemaakt worden van een schakelaar naast het raam. Een automatische bediening kan gebeuren via een afstandsbediening, een touchcontrol of de integratie in een domoticasysteem. Er zijn zelfs systemen die vanop afstand met de smartphone bediend kunnen worden. Doorslaggevend is de prijs. Vanzelfsprekend is de keuze voor een schakelaar de goedkoopste oplossing. Uit ervaring leert men dat jonge kapitaalkrachtige mensen opteren voor een aansluiting op de domotica en dat oudere mensen eerder kiezen voor een afstandsbediening.

Voordelen

De voordelen van schakelaars zijn de eenvoud en de kostprijs. Afstandsbedieningen vragen echter geen bekabeling en kunnen verschillende kanalen te combineren. Zo kunnen verschillende systemen met één afstandsbediening bestuurd worden. Door de besturing van de binnenzonwering in een domoticasysteem te integreren, kan men gebruikmaken van functies die de automatisatie vergemakkelijken. Een zonnesensor kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat de binnenzonwering sluit wanneer er te veel zonlicht binnenkomt. Een timer kan er op zijn beurt voor zorgen dat ze sluiten op bepaalde vooropgestelde uren.

OVERTUIG UW KLANT

Analyse van behoefte

Wanneer een potentiële klant bij u binnenstapt, heeft hij ofwel zelf al uitgemaakt wat hij wil, of heeft hij nood aan advies. In beide gevallen kan de klant beïnvloed worden in zijn keuze.
In het geval van een binnenzonwering kan het zijn dat een klant kiest voor een manuele binnenzonwering.
Hij heeft vooraf al bepaald dat hij voor dit type bij u binnenstapt.
Hij heeft misschien de optie van een elektrische binnenzonwering nog niet overwogen. Het is daarom aan u om hem daarop te wijzen. Ga na wat ze precies willen: welke stof?, wat is de gebruiksfrequentie?, hoeveel ramen wil hij uitrusten met een binnenzonwering?, welke bediening ... Daardoor kan u een analyse maken van zijn behoefte en een oplossing aanreiken.

Probleem oplossen

Bij de verkoop moet u zich gedragen als een probleemoplosser. De klant wil oplossingen, feiten en voordelen. Laat hem zien welke oplossingen er voor zijn situatie beschikbaar zijn.

Presentatie en demonstratie

Maak een vergelijking tussen de verschillende systemen en toon de benefits en USP's (unique selling points) van elk systeem aan, aangepast aan de situatie van de klant.