naar top
Menu
Logo Print

ELEKTRISCHE BEDIENING VAN BINNEN-ZONWERING BIEDT VEEL VOORDELEN

Laat uw klant kennismaken met de meerwaarde

De keuze van het type binnenzonwering is in de eerste plaats afhankelijk van de situatie, maar is evenzeer een keuze van de gebruikerEen binnenzonwering biedt niet enkel bescherming tegen licht en warmte, maar is vanuit esthetisch oogpunt ook een meerwaarde voor het interieur. Particulieren laten zich overtuigen door de exclusiviteit ervan en kunnen daarbij kiezen uit diverse systemen, stoffen, kleuren ... De fabrikanten voorzien de markt dan ook van een uitgebreid aanbod.

FUNCTIONEEL EN DECORATIEF

De keuze voor het plaatsen van een binnenzonwering wordt in veel gevallen bekrachtigd als bescherming tegen licht en/of warmte, maar de privacy is evenzeer primordiaal. De mensen zijn steeds meer gesteld op geborgenheid en delen het huishoudelijke gebeuren niet graag met hun buren. Wanneer ze eenmaal beslissen om een binnenzonwering te plaatsen, is het belangrijk dat ze alle functionele en decoratieve mogelijkheden te zien krijgen. Zo kunnen klanten kiezen voor paneelgordijnen die door middel van een simpele druk op de afstandsbediening de kamer afschermt van de buitenwereld zonder daarbij te moeten inboeten aan licht.

TYPES BINNENZONWERING

Vooreerst moet er een onderscheid gemaakt worden tussen een horizontale en een verticale binnenzonwering.

De keuze van het type binnenzonwering is in de eerste plaats situatie-afhankelijk, maar is evenzeer een keuze van de gebruiker. Natuurlijk zijn er ook verschillen op het vlak van elektrische bediening en meer bepaald de aandrijving ervan.

Verticale systemen

Buismotor in combinatie met asadapterBij deze systemen moet er een onderscheid gemaakt worden tussen rolgordijnen en jaloezieën.

Bij rolgordijnen wordt er gebruikgemaakt van een buismotor in combinatie met een asadapter. Die laatste zorgt ervoor dat de buis meedraait met de motor. Verder wordt de buis afgesloten met een asprop die in de assteun bevestigd wordt. Het rolgordijn hangt aan de buis. Zowel de motor als de asprop is niet zichtbaar.
Bij jaloezieën wordt de motor meestal bovenaan in het midden uit het zicht geplaatst en drijft de motor de as aan, ofwel links, ofwel in het midden. Door de beweging van de as zal ook de conus (dit is het optreksysteem voor de koorden) oprollen en zullen de jaloezieën op en neer gaan.

Horizontale systemen

Traditionele over- of paneelgordijnen werken met een horizontale rail waarbij een soort lint van links of rechts beweegt of waarbij de motor verticaal links of rechts van de rail bevestigd wordt.

RAILS

Vervanging of recuperatie

Traditionele over- of paneelgordijnen werken met een horizontale rail waarin een band van links of rechts beweegtMotoren worden in de rails ingebouwd, daarom is het aan te raden om bij een nieuwe installatie de rails te vervangen door nieuwe of door adaptatiestukken te gebruiken. Als er voordien ook gebruikgemaakt werd van een elektrisch systeem, kunnen de rails soms gerecupereerd worden. Daarom is het ook belangrijk om bij een eerste gesprek met de klant na te gaan ofhij effectief een elektrische installatie in overweging wil nemen alvorens over te gaan tot de keuze van de stof.

Materiaal en lengte

Zo goed als alle fabrikanten werken met ofwel aluminium rails, eventueel geanodiseerd of gelakt, ofwel in beperktere mate met andere metalen exemplaren. Er zijn meestal twee apart lopende kanalen waarin een aandrijfriem of een band kan bewegen. De lengte van de rail is meestal beperkt tot vijf à zes meter in één stuk, naargelang van de producent. Uiteraard kunnen de rails met een verbindingsstuk aan elkaar gezet worden en zo kan er quasi eindeloos verlengd worden.Het openen van het gordijn kan centraal, zijdelings of asymmetrisch gebeuren. Het merendeel van de systemen werkt met een automatische rem die ervoor zorgt dat de snelheid gematigd wordt.

Buigen en hoeken

Sommige fabrikanten bieden buigbare rails aan. Hou er echter rekening mee dat dit meer vermogen zal vragen. Hoe lager dit vermogen, hoe minder er gebogen kan worden. Bij verticale systemen zoals rol- en vouwgordijnen is dit normaal niet mogelijk, omdat de as in de rail niet gebogen kan worden.

Rollers of geleiders

Rails kunnen werken met rollers of geleiders (ook glijders genoemd). Daarbij is de keuze afhankelijk van het gewicht van het gordijn. Rollers zijn soepeler bij zware toepassingen en worden meestal ook aanbevolen bij aaneengeschakelde rails, omdat ze beter over de naad glijden. Hier geldt ook: hoe minder weerstand, hoe beter de werking van de motor.