naar top
Menu
Logo Print

ZES OP DE TIEN BOUWBEDRIJVEN GEDUPEERD DOOR WANBETALERS

Tips om slechte betalers aan te pakken

Uit een enquete is gebleken dat zo'n 60% van de bouwbedrijven met wanbetalers te maken krijgt, bij 28% bemoeilijkt dit soort ervaringen zelfs het voortbestaan van het bedrijf. Deze concrete tips moeten tot een betere financiële bescherming en rechtspositie leiden.

EEN ALOM BEKEND VERHAAL

De resultaten van een enquête van Bouwunie, die bij 430 Vlaamse ondernemers werd gehouden, wezen uit dat de klachten over wanbetalers alomtegenwoordig en van uiteenlopende aard zijn. In het beste geval (een kans van 1 op 6) betwist de klant de factuur nog tijdig, maar in de helft van de gevallen wordt simpelweg te laat betaald. De hoofdreden blijkt hier vooral vergeetachtigheid te zijn, maar 26% van de ondernemingen krijgt toch met klanten te maken die de factuur daadwerkelijk niet meer kunnen betalen. Bij 23% is een betalingsgeschil de oorzaak. De slechtste betalers blijken overigens ondernemingen te zijn (60%), weliswaar gevolgd door particulieren (58%). Met overheidsinstellingen deden zich minder betalingsproblemen voor (46%), maar de ernst ervan bleek wel groter dan bij ondernemingen of particulieren.

AANNEMER IN NESTEN

Wanbetaling kan soms zware gevolgen hebben. Zo werd bijvoorbeeld 55% van de bedrijven al geconfronteerd met klantfaillissementen en leed men daarbij gemiddeld 10.000 euro verlies. Daarbovenop geraakte 30% hierdoor ook zelf nog eens in betaalmoeilijkheden. Algemeen gesproken verloor 61% van de bouwbedrijven in 2014 een gemiddeld bedrag van 12.000 euro doordat facturen niet meer ingevorderd konden worden. In bepaalde gevallen slaagt een onderneming er gelukkig wel nog in om betaald te worden, onder andere via de procedure van de Wet Continuïteit Ondernemingen (echter met een schamel overwinningspercentage van 23%), of door een rechtstreekse vordering in te dienen bij een bouwheer (wat vrij effectief blijkt, want 59% werd hierdoor alsnog betaald). Ondernemers hebben er alle baat bij een betaling af te dwingen; indien dit niet gebeurt, daalt namelijk de liquiditeit en kunnen ze hun leveranciers, onderaannemers, personeel en belastingen niet tijdig meer betalen.

In 44% van de gevallen belemmeren slechte betalers ook de groei en bij 28% zelfs het voortbestaan van het bedrijf.

STRIJD TEGEN WANBETALERS

Aangezien de situatie er volgens 49% van de ondervraagden niet beter op wordt, is het hoog tijd om de opstapelende wanbetalingen een halt toe te roepen. Daarom verdedigt Bouwunie een aantal syndicale strijdpunten, waarmee de rechtspositie van aannemers in de toekomst verbeterd kan worden. Zo pleit de organisatie bijvoorbeeld voor een wettelijke voorschottenregeling vanaf een contract boven de 1.000 euro, alsook voor de inachtneming van een bepaalde betalingsmarge door de overheid (die haar zal toelaten tijdig en correct te betalen) en een betalingsgarantie in het geval van particulieren (waarbij de bouwheer zich borg stelt). Hypothecaire leningen zouden slechts vrijgegeven mogen worden indien de kredieten contractueel ten voordele van de aannemer worden vastgelegd. Daarnaast wil Bouwunie ook het zogenaamde 'eigendomsvoorbehoud' uitbreiden, zodat deze ook geldt voor materialen die eenvoudig teruggenomen kunnen worden, en ervoor zorgen dat aanslepende waarborgen na tien jaar automatisch vrijgegeven worden. Voorts wordt vooral aandacht gevraagd voor administratieve eenvoud, zodat de naleving van bestaande wetten niet in het gedrang komt door papieren rompslomp. Ook zou de invoering van een 'betalingsbevel' van de rechter ervoor kunnen zorgen dat schuldeisers sneller uitbetaald worden. Om het bovenstaande te kunnen realiseren, is echter coöperatie van de overheid nodig.

VOORKOMEN IN PLAATS VAN GENEZEN: 10 TIPS VOOR AANNEMERS

  • Beperk het risico al op voorhand door klanten kritisch te screenen; doe informele rondvraag naar de klant en raadpleeg handelsrapporten bij professionele klanten.
  • Sluit enkel schriftelijke overeenkomsten.
  • Bepaal een duidelijke prijs en baken ook af wat al dan niet inclusief is.
  • Vraag een 'redelijk' voorschot, dat minstens de kosten dekt van aangeschafte materialen.
  • Las tussentijdse facturaties in (overigens een goede manier om tijdig wanbetalers te detecteren).
  • Vraag contante betaling van kleinere bedragen, zodat de klant deze niet kan ontlopen.
  • Word je toch met een wanbetaler geconfronteerd? Zet dan zo snel mogelijk alle invorderingsacties op papier.
  • Schors bij wanbetaling het aannemingscontract, maar voorzie wel een aangetekende ingebrekestelling. Bij onderling (schriftelijk) akkoord mag het contract nietig verklaard worden.
  • Contacteer in geval van een technisch geschil met een consument de Verzoeningscommissie Bouw. Deze doet een beroep op experts en maakt indien nodig een expertiseverslag op dat bindend is voor alle partijen.
  • Laat je bijstaan door specialisten, die garanderen dat facturen op de juiste manier ingevorderd worden naargelang van de ernst van de situatie.