naar top
Menu
Logo Print
09/01/2018 - LAURENCE BLONDEEL

WAT IS EEN RENOVATIEVERF?

Een belangrijk doel van een renovatieverf is om met zo weinig mogelijk inspanning opnieuw een proper en mooi resultaat af te leveren. Het is wel zo dat een renovatieverf, dankzij haar samenstelling, in de meeste gevallen gebruikt kan worden. Zo kan men met een renovatieverf dezelfde opbouw bekomen als die van een klassieke verf, maar niet omgekeerd. Om een goede verwerkbaarheid te bekomen, beschikt een renovatieverf over enkele specifieke karakteristieken:

renovatieverf
Tijdens het samenstellen van een renovatieverf wordt er gestreefd naar een ideale mix tussen de gebruikte bindmiddelen, pigmenten, vulstoffen, additieven etc., zodat een goede dekkracht, witheid (of gewenste kleur), open tijd en verwerking bereikt kunnen worden.

IDEALE MIX

Tijdens het samenstellen van een renovatieverf wordt er gestreefd naar een ideale mix tussen de gebruikte bindmiddelen, pigmenten, vulstoffen, additieven etc., zodat een goede dekkracht, witheid (of gewenste kleur), open tijd en verwerking bereikt kunnen worden. Zo zullen kleurloze of witte vulstoffen, bijvoorbeeld, zorgen voor een wittere verf, maar zullen lichtgrijze vulstoffen ervoor zorgen dat iets makkelijker verdoezeld kan worden, ten koste van de witheid. Grijzere vulstoffen zorgen er dan ook weer voor dat er minder pigment gebruikt moet worden, waardoor de kosten wat gedrukt kunnen worden. Elke fabrikant zoekt met andere woorden naar de perfecte renovatieverf door deze verschillende bestanddelen optimaal te combineren en hoopt zo specifieke problemen te kunnen oplossen en renovaties vlot te laten verlopen.

ÉÉN LAAG

Een belangrijk doel van een renovatieverf is om zo snel en eenvoudig mogelijk een bestaande ondergrond op te frissen. Idealiter gebeurt dat in één laag. Om dat te bereiken, proberen verffabrikanten de dekkracht van een renovatieverf zo hoog mogelijk te krijgen. Ook door de brekingsindexen van de pigmenten, bindmiddelen en vulstoffen voldoende ver uit elkaar te leggen, kan een verhoogde dekkracht bekomen worden, al blijft de verf dan soms doorzichtig tijdens de applicatie (ook wel ‘dry hiding’ genoemd). De dekkracht bij een renovatieverf ligt met andere woorden beduidend hoger dan die bij een klassieke verf. Indien een schilder niet zeker is welke verf gebruikt moet worden, kan er dus op veilig gespeeld worden door een renovatieverf te kiezen, aangezien die een hogere dekkracht heeft.

renovatieverf
Hoe lager de glansgraad is, hoe matter de verf zal zijn
en hoe makkelijker men iets kan camoufleren

GLANSGRAAD

Een tweede belangrijke eigenschap aan een goede renovatieverf is de glansgraad. Het is namelijk zo dat hoe lager de glansgraad is, hoe matter de verf zal zijn en hoe makkelijker men iets kan camoufleren. Al moet er dus rekening gehouden worden met de ruimte waarin geverfd moet worden. Zo zal een extreem matte verf niet van toepassing zijn in een badkamer of een ruimte waar het vochtig is. Een zijdeglansrenovatieverf is rijker aan bindmiddel, waardoor alles beter ingekapseld zit en de verf beter tegen vocht of contact met de verflaag kan.

 

WITHEID

Vervolgens is er de kleur van de renovatieverf. Er kan natuurlijk geopteerd worden voor bepaalde kleuren, die bereikt kunnen worden door bepaalde pigmenten toe te voegen aan de verf. Het is echter zo dat er op de renovatiemarkt van vandaag vaak geopteerd wordt voor zo wit mogelijke verven. Sommige fabrikanten kiezen er dan ook voor hun witte renovatieverven te azureren, waardoor het wit nog witter lijkt. Dat bereiken ze door een klein puntje blauw toe te voegen aan een erg grote hoeveelheid witte verf.

wit renovatieverf
Op de renovatiemarkt van vandaag wordt er vaak
geopteerd voor zo wit mogelijke verven

Voor het menselijke oog is het moeilijk waar te nemen dat er blauw aanwezig is, waardoor de kleur als witter ervaren wordt. Door de juiste keuze van bindmiddel zijn zulke renovatieverven eveneens niet onderhevig aan of minder gevoelig voor donkervergeling. Ook door gebruik te maken van transparante of witte vulstoffen, kan een zuiverder wit bekomen worden.

OPEN TIJD

Een volgende belangrijke eigenschap is de open tijd van een renovatieverf. Net zoals bij klassieke verven is de open tijd belangrijk om het risico op overlappingen en aanzetten te beperken. Op die manier is het eenvoudiger voor de gebruiker om de verf te verwerken en kan een mooi en strak eindresultaat afgeleverd worden.

WATERGEDRAGEN VS. SOLVENTGEDRAGEN

Net zoals bij de klassieke verven bestaan er binnen de renovatieverven twee soorten verven: de watergedragen en solventgedragen verven. Tegenwoordig wordt er omwille van het milieu en de gezondheid van de gebruiker vooral met watergedragen verven gewerkt. Watergedragen verven kennen ook een snellere droging. Dat zorgt ervoor dat de ruimte sneller opnieuw in gebruik genomen kan worden, maar maakt het verwerken iets minder eenvoudig in vergelijking met een solventgedragen verf qua open tijd. Solventgedragen verven zijn dan weer goed voor het wegwerken van bepaalde vlekken. Stel, bijvoorbeeld, dat de ondergrond wateroplosbare vlekken bevat, dan kan een solventgedragen renovatieverf die vlek toch in één laag camoufleren en isoleren omdat ze geen water bevat en die vlekken dus niet zal activeren. Ook voor erg grote oppervlaktes kan er soms voor een solventgedragen verf gekozen worden omdat die een langere open tijd kent. Of er voor watergedragen of solventgedragen renovatieverf gekozen wordt, hangt af van de omstandigheden en vereisten.

Schrobvastheid
Welke schrobvastheidsklasse de renovatieverf het best heeft, hangt af van de te renoveren locatie

SCHROBVASTHEID

Wanneer het om een locatie gaat waar vaak contact gemaakt wordt met de verflaag, waar de ondergrond vaak gereinigd moet worden of er een hoger risico is op het opglanzen van de ondergrond, moet er gekozen worden voor een verf die over de natte schrobvastheidsklasse 1 (volgens DIN EN 13300 na 28 dagen droging) beschikt. In andere gevallen kan klasse 2 volstaan.

ECOLABEL

Tegenwoordig wordt er meestal verwacht dat een verf over een ecolabel beschikt. Daarbij wordt onder andere gekeken naar de VOC-uitstoot en de Indoor Air Quality (IAQ of binnenluchtklimaat) na 28 dagen droging van de verf. Belangrijk is daarbij na te gaan of dat ecolabel wel voldoet aan de meest actuele geldende criteria. Het ecolabel moet dus een geldigheidsdatum tot december 2022 bevatten. Vraag dus steeds het attest op dat bewijst dat het ecolabel aan de meest recente vereisten voldoet en dus nog geldig is, of controleer de vermelde geldigheidsdatum.

RENOVATIELAKKEN

Lakken zijn moeilijk te vergelijken met renovatieverven, omdat lakken een hogere glansgraad kennen. Zo valt een matte renovatieverf niet te vergelijken met een matte lak op het vlak van glansgraad. Matte lakken kunnen wel als renovatieproduct gebruikt worden, maar dan binnen specifieke omstandigheden en voor specifieke toepassingen. Matte, watergedragen lakken leveren op dat vlak een goede vloei en een strakke afwerking, en hebben een voldoende lage glansgraad.