naar top
Menu
Logo Print
09/01/2019 - LAURENCE BLONDEEL

WANNEER RENOVATIEVERF GEBRUIKEN?

SITUATIONEEL

Wanneer het bij verven aankomt op een renovatie, gaat het vaak eerder over het opfrissen van ruimtes die reeds geschilderd werden. Aangezien het om het renoveren van een ruimte gaat, moet steeds gekeken worden naar wat de toestand is van de ruimte die een nieuwe laag verf moet krijgen. Elke renovatie heeft met andere woorden unieke eigenschappen, waardoor het best geval per geval bekeken wordt welke renovatieverf er precies gebruikt moet worden. Het gebruik van een renovatieverf is met andere woorden erg situationeel, waarbij het best met de volgende factoren rekening gehouden wordt:

renovatieverven
Kijk steeds naar de toestand van de te renoveren ruimte,
want elke situatie is uniek

TWEE SOORTEN RENOVATIE

Renovaties kunnen, op het vlak van verven, opgedeeld worden in twee categorieën. Er zijn de beroepsgerichte renovaties binnen de b2b-wereld. Daarbij gaat het vaak over burelen, bedrijven en grote projecten die gerenoveerd moeten worden. Ten tweede zijn er dan de particuliere renovaties van woningen. Het is belangrijk om bij de keuze van de verf rekening te houden met het soort renovatie. Zo moet er bij een particulier project meestal gebruikgemaakt worden van meerdere producten en soorten verf. Zo moet er in een badkamer met andere producten gewerkt worden dan in een slaapkamer, bijvoorbeeld. Bij beroepsgerichte renovaties kiest men dan weer voor een product met een hogere dekkracht, zodat alles met één product, en in sommige gevallen met één laag, gerenoveerd kan worden.

KLANTENSEGMENT

Daarnaast is het belangrijk dat de professionele schilder bij zijn productkeuze rekening houdt met het klantensegment waarvoor hij werkt. Het zou niet mogen gebeuren dat een schilder enkel met topproducten werkt en die dan in grote projecten gebruikt, waar er eigenlijk rekening gehouden moet worden met het budget. Ook omgekeerd kan het niet dat er enkel met goedkopere producten wordt gewerkt, aangezien er bij particuliere klanten vaak andere verwachtingen zijn en specifieke vereisten zijn, afhankelijk van de ruimte en het beschikbare budget. Als de schilder zijn productkeuze aanpast aan zijn klantensegment, het beschikbare budget, maar ook productkennis toont en reeds bij zijn offerte vermeldt welke producten hij zal gebruiken, kan hij zijn geloofwaardigheid en professionaliteit verhogen.

VERWACHTINGEN

Het spreekt voor zich dat er binnen elke soort renovatie en voor elk soort klantensegment ook nog eens aparte en unieke verwachtingen bestaan. Het is met andere woorden belangrijk dat de schilder met de architect of de klant overlegt over eisen waaraan de verf en het eindresultaat moeten voldoen alvorens de geschikte renovatieverf te kiezen.

renovatieOMSTANDIGHEDEN

Zoals bij elk verfproject, renovatie of niet, moet er rekening gehouden worden met de omstandigheden waarin er geschilderd wordt. Denk daarbij vooral aan de temperatuur, vochtigheid, verluchtingsmogelijkheden en hoeveelheid zonlicht. Zo verloopt de droging van verf trager onder de 10 °C en kennen watergedragen verven onder de 5 °C geen normale filmvorming. Indien de temperatuur boven de 20 °C ligt, dan zal de droging sneller verlopen en wordt de verwerking van de verf moeilijker. Bij een te lage luchtvochtigheid (<35%) zal de verf sneller drogen en bij een te hoge luchtvochtigheid (>80%) zullen watergedragen verven trager drogen.

ONDERGROND

Ten slotte is er nog een belangrijke factor: de staat van de ondergrond die gerenoveerd moet worden. Die zal namelijk bepalen hoeveel en welke voorbereiding nodig is, hoeveel lagen verf er aangebracht moeten worden, welke verf gebruikt moet worden, welke problemen opgelost moeten worden etc. Zo zal er op een ondergrond waarop, bv., wateroplosbare vlekken, nicotine, roet etc. aanwezig zijn, op een correcte manier voorbereid moeten worden of de juiste verf gebruikt moeten worden, die met zulke vlekken om kan. In een kerk waar reeds meerdere lagen op elkaar liggen, bijvoorbeeld, zal een spanningsarme of spanningsvrije verf gebruikt moeten worden. Bekijk dus goed waarop de nieuwe verffilm aangebracht moet worden. Wanneer bovenstaande factoren grondig bekeken worden voor het geschikte renovatieproduct gekozen wordt, kan er zowel tijd als geld bespaard worden en kan er zo snel een mooi afgewerkt eindresultaat bekomen worden.