naar top
Menu
Logo Print
05/11/2018 - LAURENCE BLONDEEL

VERSPUITBARE VERF:EEN SNEL, EFFICIENT EN EGAAL RESULTAAT

ALLE SPUITTECHNIEKEN OP EEN RIJTJE, OM GEMAKKELIJK DE JUISTE KEUZE TE MAKEN

Verf, lak, lijm of plamuur? Tegenwoordig kan je ze allemaal verspuiten. Er bestaan tal van verfspuittoestellen en manieren om verf te verspuiten, maar heel wat schilders gebruiken deze technieken nog niet. Veelal door gebrek aan ervaring en kennis van de apparatuur. Dringend tijd voor een overzicht en wat uitleg.

verspuiten trapWAAROM VERF VERSPUITEN

Verf verspuiten heeft vele voordelen ten opzichte van het klassieke verven met borstel of rol. Eerst en vooral zijn er de snelheid van uitvoering en het mooie eindresultaat. De ene machine is daarbij sneller dan de andere, maar in het algemeen kan gezegd worden dat er sneller en méér geverfd kan worden wanneer het product verspoten wordt. Dat geldt zeker wanneer het om grote oppervlaktes gaat, bijvoorbeeld muren en plafonds. Daar kan er namelijk gewerkt worden met gekruiste lagen. Eén gekruiste laag staat gelijk aan twee lagen met de rol. Zo kan er met sommige toestellen meer dan 1.000 m² per dag verspoten worden, terwijl de gemiddelde schilder met de hand slechts 200-300 m² per dag kan halen (en dat is al veel). Een volgend voordeel is de strakke afwerking. Vooral bij lak, vernis of lazuur kan via het verspuiten een luxueuze afwerking bekomen worden, terwijl dat met de klassieke borstel of rol soms kan leiden tot streepvorming of appelsienschilstructuur. Hoekjes en regio’s die moeilijk te bereiken zijn met borstel of rol, zijn met een verspuitmachine vaak eenvoudig te bereiken, waardoor een betere afwerking bereikt wordt. Ten slotte zijn er producten die enkel verspoten mogen worden en niet met borstel of rol aangebracht mogen worden. Ruimtes of situaties waarbij het soms afgeraden wordt om de verf te verspuiten, zijn ruimtes die bemeubeld zijn (omwille van het afplakwerk) en ruimtes die in gebruik zijn of waar mensen regelmatig moeten passeren (omwille van de nevel die ontstaat tijdens het verspuiten).

VERSCHILLENDE SOORTEN

airless

Er bestaan heel wat opties wanneer het op het verspuiten van verf aankomt. Kiezen welke machine er wanneer gebruikt moet worden, hangt van verschillende factoren af:
• Om welke toepassing gaat het?
• Welk product moet gebruikt worden (en moet dat verdund zijn of niet)?
• Hoeveel, en vooral hoe snel, moet er verspoten worden?
• Hoe groot is de oppervlakte die verspoten moet worden?
• Wat is het budget?
• Welke temperatuur en luchtvochtigheid zijn er te meten op de werf?
Elke soort machine heeft haar specifieke eigenschappen, maar in het algemeen kan gezegd worden dat de zwaardere (en duurdere) pompen meer producten en situaties aankunnen dan hun lichtere soortgenoten.

Alphacryl Morpha en Alphacryl PerlinoTopkwaliteit verspuitbare muurverven.
Alphacryl Morpha en Alphacryl Perlino zijn afwasbare en isolerende binnenmuurverven op basis van een waterverdunbare acrylaatdispersie. Ze zijn niet poreus, spanningsarm, geurarm en makkelijk verwerkbaar. Ze kennen daarnaast een snelle droging, een mooie vloei en zijn bovendien eenvoudig verspuitbaar. Deze twee Sikkens producten vormen met andere woorden de ideale binnenmuurverven.
Lees meer

VOORBEREIDING

De voorbereiding voor het verspuiten van verf loopt volledig evenwijdig met de voorbereiding van het klassiekere verven met borstel of rol. Er moet met andere woorden ook afgewassen, ontvet, opgevuld (waar nodig), geschuurd en stofvrij gemaakt worden. Het enige wat kan verschillen, is het nodige afplakwerk. Het vergt vaak wat meer moeite om een ruimte af te plakken bij het verspuiten van verf. Meubels, raamwerk, deuren en zelfs volledige muren worden het best helemaal afgeplakt alvorens de gewenste oppervlakte te spuiten. Doe steeds een spuittest op een stuk karton om te zien of alles goed werkt. Zo kunnen ook de juiste instellingen, zoals de spuitinstelling en de verfhoeveelheid, bepaald worden. Deze test zal ook aantonen of de verf al dan niet verdund moet worden. Voor men aan de slag gaat, is het van belang de aanwijzingen van de verffabrikant met betrekking tot de opbouw van de verflagen in acht te nemen.

klassiek verspuitenSPUITTECHNISCH

Tijdens het verspuiten van de verf moet rekening gehouden worden met enkele spuittechnische factoren. Er zijn bepaalde voorwaarden die gelden alvorens men kan beginnen. Bij het kiezen van de verf moet rekening gehouden worden met heel wat zaken. De druk en de verdunning van de verf bepalen is eveneens gebonden aan enkele verf- en omgevingsfactoren. De technische fiche speelt daarbij een belangrijke rol, aangezien hier tips voor het verspuiten van de verf op terug te vinden zijn. Ook voor de manier van werken bestaan bepaalde tips & tricks voor het verspuiten van verf.

 

Bescherming verspuiten
Gebruik altijd de juiste beschermingsmiddelen

VAAK VOORKOMENDE PROBLEMEN

Er kunnen zich heel wat problemen voordoen bij het verspuiten van verf, maar de meeste problemen hebben te maken met het slecht afstellen van het te gebruiken materiaal, met een slecht onderhoud van dat materiaal of met de onervarenheid van de gebruiker:
• Slecht onderhoud of het niet kuisen van de toestellen kan leiden tot verstopping en zelfs vernieling van die toestellen. Het is vooral belangrijk het toestel te reinigen wanneer er een ander product mee verspoten moet worden. Zo wisselt men het best van slang wanneer men van solvent- naar watergedragen switcht. Er zit namelijk residu in die slang dat losgeweekt kan worden en zo vuiligheid kan veroorzaken. Enkel machines die goed draaien, goed onder verf staan en luchtloos staan, kunnen zonder problemen enkele dagen na elkaar gebruikt worden zonder ze te kuisen.
• Het is van belang de juiste en vooral propere filters te gebruiken.
• Tailing is een probleem dat zich voordoet wanneer er op de kanten van het spuitbeeld een verdikking of streepvorming te zien is. Dat wordt meestal veroorzaakt door een te hoge of te lage druk.
• Het rebounce-effect treedt op bij te hoge druk. Daarbij worden de verfdeeltjes teruggekaatst en komen ze in de lucht te zweven.
• Aflopers of gordijnen worden dan weer veroorzaakt door te veel of te weinig verf te gebruiken. In een ruimte die niet verlucht wordt kan zich ook condensatie voordoen, waardoor er aflopers kunnen ontstaan;
• De juiste tip of naald moet gebruikt worden, zodat er geen verf verloren gaat. Belangrijk is daarom om de technische fiche goed te lezen en versleten tips of naalden tijdig te vervangen;
• Ten slotte is het ook cruciaal te weten wanneer een product verdund moet worden en wanneer niet. Wanneer de pomp te licht is voor het te verspuiten product, kan dat in sommige gevallen opgelost worden door het product te verdunnen. Er wordt echter ook aangeraden om een zwaardere pomp te gebruiken, omdat een verdund product kan leiden tot te veel nevel of onvoldoende laagdikte. Lees steeds de technische fiche om te zien of -– en waarmee – de verf verdund moet worden.

ENKELE TIPS

• Dek altijd de omgeving goed af; 
• Hou rekening met materiaalverlies, dat verlies kan opgevangen worden door de snelheid van werken; 
• Gebruik altijd de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen. Minstens een fijnstofmasker bij watergedragen en een fijnstof/koolfilter masker bij solventgedragen, een veiligheidsbril en beschermende kleding;
• Zorg voor voldoende ventilatie;
• Verzorg het gereedschap goed. Altijd de apparatuur goed schoonmaken;
• Spuit tot dekking.

Een greep uit het aanbod:

Boss Paints;
• CD-Color;
• Copagro;
• DAW-Caparol;
• Paintfactory;
Sikkens;
• SPS bv;
• WSB Finishing Equipment.