naar top
Menu
Logo Print

SPECIAAL BEHANG VEREIST SECURE PLAATSING

Kies de juiste lijm bij het plaatsen van exclusieve muurbekleding

Bij de toepassing van glossy behang is een effen ondergrond zeer belangrijk, zeker bij strijklichtNaast traditioneel behang, bestaat er ook een high-end aanbod op vlies of vinyl waarbij verschillende driedimensionale structuren en diverse, vaak uiteenlopende materialen (bv. textiel, fineer, leder, …), met elkaar gecombineerd worden. Het spreekt voor zich dat het aanbrengen van dit type behang enkele bijzondere aandachtspunten met zich meebrengt.
Hier bespreken we de kleuren en de verlijming. Klik hier voor de ondergrond en de hoeken.

VERMIJD KLEURVERSCHILLEN

Zeker op plaatsen waar er scheerlicht is of waar de muur geaccentueerd wordt door spots, kunnen kleurverschillen opvallenZeker op plaatsen waar er scheerlicht is of waar de muur geaccentueerd wordt door spots, kunnen kleurverschillen opvallen. Enkele tips om dergelijke kleurverschillen te vermijden:
 • Check steeds de badnummers en de fabricagenummers van het behang. Haal zo weinig mogelijk door elkaar! Bij een metrageproduct moeten de banen achtereenvolgens worden gesneden en verwerkt. Verschillende rollen muurbekleding op afsnijding (zelfs niet met hetzelfde badnummer) worden bij voorkeur niet door elkaar verwerkt op een en dezelfde muur.
 • Bij een vrije aanzet (bij behang zonder terugkerende tekening) moeten de banen 'gestort' gekleefd worden. Dit betekent omgekeerd ten opzichte van de vorige baan. Hierdoor zullen eventuele lichte kleurverschillen (zelfs bij gelijke badnummers) niet opvallen.
 • Kleurverschillen komen nog meer tot uitdrukking als de naden zichtbaar zijn. Om dit te vermijden, werkt u het best vanuit de voornaamste lichtbron naar de belangrijkste kijkrichting toe. Werk ook zo ononderbroken mogelijk.

KEN UW LIJM

SPECIAAL BEHANG VEREIST SECURE PLAATSINGEen goede lijm is van primordiaal belang. Controleer de technische fiche van het behang en gebruik een lijm die het advies van de behangfabrikant wegdraagt. Voor het verwerken van het specialere behang zal een lijm met een hogere hechtkracht nodig zijn. Bij het verwerken van de lijm moet u op de hoogte te zijn van enkele belangrijke parameters.
 • Voorbereiding: hoewel er kant-en-klare, ready-to-use behanglijm bestaat, dient een traditionele behanglijm opgelost te worden in water. Respecteer de juiste verhoudingen en de oplostijd.
 • Open tijd: de maximale tijd tussen de applicatie op het vinyl (of op de muur in het geval van vliesbehang) en het aanbrengen van het behang.
 • Inweektijd: de minimale tijd tussen de applicatie en het aanbrengen van het behang. De tijd die nodig is voor de lijm om op volle sterkte te komen.
 • Dosering: respecteer de hoeveelheid aan te brengen lijm per m² behang.

Voorts is het ook van belang om de courante gebruikstips goed in acht te nemen.

 • Acclimatisatie: alle te verwerken materialen moeten enkele dagen op voorhand in de te verwerken ruimte geplaatst worden.
 • Randen: de randen moeten goed ingelijmd worden. Het behang moet dubbelgevouwen en opgerold worden, zodat de lijm aan de rand niet te snel droogt.
 • Gladstrijken: u dient het behang vanuit het midden naar de randen toe glad te strijken. Druk de naden goed aan.

Respecteert u de bovenstaande basisregels niet, dan kunt u geconfronteerd worden met allerhande problemen.

 • Opstaande naden: kunnen voorkomen door het slecht inlijmen van de randen, door het te snel drogen van de randen of door het onvoldoende laten acclimatiseren van het behang (vooral vinylbehang kan reageren op plotse temperatuurschommelingen).
 • Openstaande naden: (papierhoudend) vinyl kent een droogkrimp die normaal dient te worden opgevangen door de hechtkracht van de lijm. Is de dosering echter niet goed ofis de ondergrond te veel of te weinig zuigend, dan verkrijgt men openstaande naden.
 • Blaasvorming: als de ondergrond niet uniform licht zuigend is, dan treden er ook verschillen op in de hechting, wat uiteindelijk kan leiden tot blaasvorming.

Behangen is een kunst die u ongetwijfeld beheerst als geen ander, maar toch is het noodzakelijk dat uw 'kunnen' voldoende ondersteund wordt door uw 'kennen'.
Hoe meer productkennis u opbouwt, hoe beter u uw werk kunt uitvoeren, ook in complexere situaties en met duurdere materialen.

SPECIAAL BEHANG VEREIST SECURE PLAATSINGSPECIAAL BEHANG VEREIST SECURE PLAATSING