naar top
Menu
Logo Print

BOUWSECTOR IS KATALYSATOR

Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie Bart Tommelein trad sinds zijn aanstelling in mei 2016 nadrukkelijk op het voorplan. Hij ziet voor de bouwsector een belangrijke rol weggelegd in het behalen van de vooropgestelde energiedoelstellingen.


Draagt u de bouwsector een warm hart toe?
Bart Tommelein: “Absoluut, de bouwsector is een uitermate belangrijke sector in ons land. Als voormalig staatssecretaris voor Bestrijding van de Sociale Fraude heb ik overigens hard gestreden tegen de sociale dumping om onze bouwbedrijven te beschermen. Ik zie de bouw dan ook als een katalysator voor onze economie: als het goed gaat in de bouw, straalt dit af op heel wat andere sectoren. Ook om de vooropgestelde energiedoelstellingen te halen, hebben we de bouwsector hard nodig. Naast de industrie is ons verouderde woningpatrimonium immers een grote energievreter en net daar liggen nog grote uitdagingen om de energie-efficiëntie te verhogen, het aandeel hernieuwbare energie te doen stijgen, deze groene energie op te slaan en tot slot slim toe te passen. Om die uitdagingen waar te maken, hebben we de kennis en expertise van architecten en vakmannen nodig. Zij kunnen ervoor zorgen dat ons verouderde, niet energie-efficiënte woningpatrimonium beter gerenoveerd of 'gebenoveerd' wordt en zo klaar is voor de doelstellingen in 2050. Hierbij is kennis van nieuwe isolatietechnieken, hernieuwbare energie-installaties en tal van andere innovaties bij diverse bouwactoren cruciaal. Hiertoe is samenwerking belangrijk om de kennis van energiesystemen in gebouwen bij alle partijen te vergroten. Een goed geïnstalleerd en afgesteld toestel kan heel grote efficiëntiewinsten opleveren."

"Om de vele uitdagingen waar te maken, hebben we de kennis en expertise van installateurs nodig. Een goed geinstalleerd en afgesteld toestel kan heel grote efficiëntiewinsten opleveren"

Voor welke stimuli kan de overheid zorgen om de bouwsector te ondersteunen?
“We zetten in op een administratieve vereenvoudiging van de regels. Zo waren er voorheen zes premies voor dakisolatie, nu zijn er dat nog twee. We zijn er ons van bewust dat de huidige energieregelgeving vaak te ingewikkeld is en nog verder moet worden vereenvoudigd, maar een doorgedreven vereenvoudiging is niet altijd gemakkelijk, want de hele energieregelgeving vindt haar origine in Europese richtlijnen. Daarnaast bieden we ondersteuning in de fiscaliteit, bijvoorbeeld met de vergroening van de schenkingsrechten. Tot slot willen we totaalrenovaties stimuleren met nieuwe premies als de totaalrenovatiebonus en de burenpremie (zie verder). De verplichting tot permanente vorming, scherpe controles en het inspectieprotocol moeten het kwaliteitskader hiervoor blijven bewaken."

"We hebben de kennis, expertise en creativiteit van architecten nodig. En hun energiezuinige ontwerpen ook natuurlijk"