naar top
Menu
Logo Print
03/04/2019 - LAURENCE BLONDEEL

GARANTIESYSTEMEN: EEN VOORDEEL VOOR DE KLANT, SCHILDER EN FABRIKANT

GevelverfSCHILDER STAAT STERKER IN ZIJN SCHOENEN EN IS GERUGGENSTEUND DANKZIJ GARANTIESYSTEEM

Een garantiesysteem is te definiëren als een contract tussen de klant, de schilder en de verfproducent. De schilder volgt daarbij bepaalde voorwaarden en een door de verfproducent opgelegde procedure. In ruil geeft de verfproducent garantie op het gebruikte materiaal, de verf zelf en de werkuren. Er bestaan echter heel wat voorwaarden om zo’n garantiesysteem te verkrijgen. In dit artikel gaan we met andere woorden na welke garantiesystemen er bestaan, hoe ze verkregen kunnen worden en wat er precies gebeurt indien een product faalt en de garantie benut moet worden.

Download hier de verschillende garantiesystemen

GARANTIESYSTEMEN

Toegevoegde waarde

Een garantiesysteem is niet alleen voordelig voor de klant, maar is ook voor de schilder een toegevoegde waarde. De klant weet namelijk niet alleen dat het om een professionele schilder gaat, maar ook dat die geruggensteund wordt door de verfproducent. Omgekeerd is het voordelig voor de fabrikant, omdat de schilder een soort ambassadeur wordt. Die kan namelijk een bepaald merk aanraden bij de klant en daarbij een interessant en kosteloos garantiesysteem aanbieden. Zulke systemen worden meestal voor een periode van vijf of tien jaar aangeboden.

HerbolHerbol gevelgarantie
De gevel is hét visitekaartje van een schilder; een perfecte en duurzame afwerking is dan ook gewenst. Daarom bieden Sikkens en Herbol vanaf nu een standaard gevelgarantie aan bij de aanvraag van een technisch advies. Met de Sikkens – Herbol Outside Protect krijg je 5 tot 10 jaar garantie op diverse gevelverfsystemen.
Bekijk hier de video

Gevels

Garantie wordt normaal gezien enkel en alleen voorzien bij gevelproducten. Voor lak- of binnenwerk wordt zelden tot nooit garantie gegeven. Dat is zo omdat er bij gevelwerken nu eenmaal meer omstandigheidsfactoren zijn waarmee rekening gehouden moet worden. Denk daarbij aan blootstelling aan zonlicht, regen, wind, extreme temperaturen, etc. In het geval van, bijvoorbeeld, binnenmuurverven zijn die factoren vrij stabiel en is er dus minder nood aan een garantiesysteem. Bij lak- of binnenmuurverven wordt er ook gewerkt met een quoteringssysteem, waardoor op voorhand bepaald kan worden aan welke eisen de verf moet voldoen en het meest geschikte product aan de hand van die quoteringen gekozen kan worden. Er bestaat uiteraard ook een grote hoeveelheid aan gevelproducten. De meeste daarvan, zoals acrylaat- of siloxaanverven, vallen onder garantie. Er is echter één trend die niet altijd onder garantie valt en dat is de Kalei-verf. Om dat te bereiken, wordt een extreem mineraal matte verf gebruikt, waarbij het vaak de bedoeling is nog borstelstrepen te kunnen zien in het uiteindelijke resultaat. Indien er toch garantie gegeven wordt op zo’n effect gaat het, afhankelijk van fabrikant tot fabrikant, vaak om een verf die het Kalei-effect imiteert en niet om een échte Kalei-verf.

gevelverf
Er kan bij het bepalen van die tijdsduur gekeken worden naar de gekozen verf, de opbouw van het verfsysteem en vooral het aantal lagen verf

Renovatie of nieuwbouw?

Een garantiesysteem is van toepassing op zowel renovatie als nieuwbouw. In het geval van nieuwbouw is het vaak eenvoudig een garantie te geven omdat de ondergrond onbewerkt is. Gebreken zijn vaak visueel vast te stellen en meer dan een vochtmeting is meestal niet nodig om te bepalen of er geverfd mag worden en dus een garantiesysteem uitgeschreven kan worden. Indien het om een renovatie gaat, moet er grondig onderzocht worden wat de omstandigheden zijn van het bestaande verfsysteem, de ondergrond en de condities waarin geverfd zal worden. Er worden daarbij vaak foto’s gemaakt van de aangetroffen problemen en die worden toegevoegd aan het technisch advies en het uiteindelijke contract. Zo kan nadien steeds nagegaan worden of het om een van die vastgelegde problemen of een nieuw probleem gaat.

Dunlagig of elastisch?

Dergelijke garantiesystemen worden meestal voor een periode van vijf of tien jaar aangeboden. Er kan bij het bepalen van die tijdsduur gekeken worden naar de gekozen verf, de opbouw van het verfsysteem en vooral het aantal lagen verf. Zo wordt er voor een dunlagig verfsysteem, bestaande uit één grondlaag en maximum twee afwerkingslagen, een garantie uitgeschreven van vijf jaar. Indien het daarentegen om een elastisch systeem gaat, bestaande uit één grondlaag, twee tussenlagen en één of twee afwerkingslagen, wordt een garantie van tien jaar gegeven. Al kan het aantal vereiste lagen variëren van fabrikant tot fabrikant.

Grote of kleine werf?

Daarnaast kan er een opdeling gemaakt worden naar de grootte van de werf. Zo wordt een werf die groter is dan 160 m² beschouwd als een grote werf en een werf die kleiner is dan 160 m² als een kleine werf. Afhankelijk van de fabrikant wordt hier een garantiesysteem van vijf tot tien jaar voorzien.

WERKING

Afhankelijk van het gekozen product en of er naar de opbouw van het verfsysteem of de grootte van de werf gekeken wordt, kan het zijn dat de aanvraagprocedure verschilt.

garantiesysteem
Een garantiesysteem is te definiëren als een contract tussen de klant, de schilder en de verfproducent

Advies

Heel wat fabrikanten vereisen een bezoek van de werf door een expert. Dat kan gebeuren op vraag van de schilder zelf, maar wordt ook spontaan aangeboden door de fabrikant. De expert voert een controle uit, doet een vochtmeting, kijkt of er gebreken zijn die eerst opgelost moeten worden en beslist of de hele gevel of slechts een deel van de gevel een garantie kan krijgen. Hij maakt vervolgens op basis van zijn bevindingen een technisch advies op. Daarin staat vermeld welk verfsysteem er het best gebruikt wordt, welke opbouw die vereist en hoe de schilder, in welke omstandigheden te werk moet gaan. Eens dat technisch advies goedgekeurd is door de fabrikant zelf, krijgt de schilder een contract toegestuurd en kan hij aan de uitvoering van de werf beginnen volgens de voorgeschreven verfsystemen.

Kleine werf

Bij sommige fabrikanten is er echter geen voorgaande controle nodig wanneer het om een kleine werf gaat. Hierbij moet de schilder het garantiesysteem voorstellen aan de klant. Indien de klant hierop wilt ingaan, voert de schilder eerst de werken uit en vraagt die nadien online een garantiesysteem aan. Er wordt met andere woorden op de ervaring en de expertise van de schilder vertrouwd om de schilderwerken op een correcte manier tot een goed einde te brengen. Indien de werken plaatsvinden op een grote werf, is er wel een technisch advies van een expert nodig alvorens de garantie toegekend kan worden.

gevelgarantie
Indien er nood is aan een waterdampdoorlatend verfsysteem, wordt er best gewerkt met een siloxaan- , silicaat- of silaansysteem

Technisch advies

Indien een technisch advies en dus een voorafgaande controle vereist is, wordt er op heel wat factoren gelet. Zo wordt, onder andere, een vochtmeting gedaan. Die bepaalt namelijk of er al geverfd kan worden, maar ook met welk systeem er geverfd kan worden. Indien er nood is aan een waterdampdoorlatend verfsysteem, wordt er best gewerkt met een siloxaan- , silicaat- of silaansysteem. Daarnaast wordt er vaak gecontroleerd op de aanwezigheid van mos of het begin van mos. Er kan ook rekening gehouden worden met de zon, hoeveel regen er op de gevel zal terechtkomen en met de kleurkeuze (omdat de ene al sneller aftakelt dan de andere). Er wordt bijvoorbeeld ook rekening gehouden met naisolatie. Indien er op een nageïsoleerde gevel geschilderd moet worden, wordt er zo goed als nooit een garantiesysteem uitgeschreven. Hiervoor zou de fabrikant elke spouw moeten onderzoeken.

FALEN VAN HET VERFPRODUCT

Een garantiesysteem houdt in dat wanneer er aangetoond kan worden dat het om het falen van een product gaat, de fabrikant de kosten van de gebruikte verf en/of het gebruikte materiaal en/of de nodige uren voor de herstelling van het probleem zal terugbetalen. De terugbetaling van de werkuren werken daarbij degressief. Dat wil zeggen dat wanneer er zich in jaar acht (van de tien jaar garantie) een probleem voordoet dat binnen de garantie valt, er minder financiële vergoeding zal zijn dan wanneer hetzelfde probleem zich voordoet in jaar één van de garantie. Indien er zich problemen voordoen die buiten de wil van de fabrikant om gaan waardoor het verfsysteem sneller zal degraderen of zich bepaalde gebreken zullen voordoen, dan vallen die uiteraard niet binnen de garantie.

gevelgarantieOnderzoek

Indien een probleem zich voordoet, zal er steeds een onderzoek uitgevoerd worden door de fabrikant. Die kan achteraf, aan de hand van enkele factoren, bepalen of het contract gevolgd is en zo controleren of er onder normale, voorgeschreven omstandigheden geschilderd is of niet. Men kan namelijk veel afleiden uit de laagdikte, maar kan bijvoorbeeld ook via het KMI de weersomstandigheden van de dag van de werken opvragen en zo zien of het niet te warm was die dag en of er te veel zon of regen was.

Controle tijdens/na de werken

Indien een schilder via een verzekeraar werkt om zijn schilderwerken te verzekeren, kan het zijn dat die verzekeraar een controleur laat komen tijdens en/of na de werken om zeker te zijn dat alles correct werd uitgevoerd. Bij de garantiesystemen die fabrikanten aanbieden, gebeurt dat niet. Er zijn simpelweg te veel werven en aanvragen om die allemaal op hetzelfde moment te gaan controleren en opvolgen. Daarom vertrouwt de fabrikant op de kunde en de expertise van de schilder, al dan niet na een technisch advies.

Aansprakelijkheid

Zowel de schilder als de fabrikant kennen een vorm van aansprakelijkheid tijdens en na de werken. De klant verwacht kwaliteit en die kan alleen geleverd worden indien de schilder alles uitvoert zoals dat hoort en zoals de fabrikant voorschrijft in zijn garantiesysteem. De fabrikant is dan weer verantwoordelijk voor het product op zich, voor de schilderwerken zelf kan de fabrikant niet garant staan. Ter conclusie kan gesteld worden dat hetgeen er in het technisch advies voorgeschreven wordt steeds gevolgd moet worden. Daar waar geen advies voorzien is, wordt best de technische fiche gevolgd.

Download hier de verschillende garantiesystemen