naar top
Menu
Logo Print

Aantal arbeidsongevallen in de bouw blijft dalen

De bouw zet in op sensibilisering met de internationale dag voor veiligheid op het werk
magazine

Bouw zet in op sensibilisering en advies om het aantal arbeidsongevallen verder terug te dringen. Op 28 april was het de Internationale dag van de veiligheid op het werk. Een dag om de veiligheidsomstandigheden op de arbeidsplaats te evalueren en waar nodig bij te sturen. De bouwsector werkt al jaren en met succes aan het verbeteren van de veiligheid in de sector. Het heeft daartoe een speciale veiligheidspoot binnen het sectorfonds Constructiv opgericht, wat gefinancierd wordt met bijdragen van alle bouwwerkgevers. De acties van dit fonds richten zich vooral op sensibilisering, advisering en actieve begeleiding op de werven. Hierdoor is het aantal arbeidsongevallen in de bouw al fors gedaald. De werkgevers uit de bouwsector zien veiligheid als een prioriteit. Constructiv stuurt dagelijks twintig adviseurs op de baan om werven te bezoeken en er advies te geven om veiliger te werken. “De tussenkomst van de Constructiv-adviseurs is preventief, niet repressief. Ze zijn geen veiligheidspolitie, wel veiligheidsadviseurs en -begeleiders”, legt Jean-Pierre Waeytens, secretaris-generaal van Bouwunie, uit. De daling van het aantal arbeidsongevallen is duidelijk merkbaar, werkgevers en werknemers zijn zich meer bewust van eventuele risico’s en weten deze te beperken. Cijfers van het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s (Fedris) tonen aan dat in de periode 2011-2015 het aantal ongevallen in de bouw gedaald is met 29,3%. Het aantal ongevallen met dodelijke afloop daalde in die periode met 39,1% van 23 naar 14. Uit de cijfers van Constructiv blijkt een verdere daling van het totaal aantal ongevallen met 14,6% in de periode 2014-2017. “Preventie op basis van realistische veiligheidsmaatregelen, gekoppeld aan sensibilisering en advies aan bedrijfsleiders en medewerkers blijven de beste remedie om het aantal arbeidsongevallen verder terug te dringen”, besluit Waeytens.

BOUWUNIE

BOUWUNIE

+3225881100
+3222530745