naar top
Menu
Logo Print

Laagtepunt voor vergunde woningrenovaties en nieuwe huizen

Vlamingen worden steeds minder huizenbouwers
magazine

In 2017 werden in Vlaanderen amper 12.837 woningrenovaties vergund. Dat is 19% minder dan in 2016. We moeten al teruggaan tot 1997 om nog zo’n laag cijfer terug te vinden. Bovendien werden in 2017 slechts 13.209 nieuwe huizen vergund, 9% minder dan in 2016 en een historisch dieptepunt. Tijdens de laatste 20 jaar is dit cijfer nooit zo laag geweest. Dat heeft de VCB (Vlaamse Confederatie Bouw) kunnen afleiden uit de cijfers die de FOD Economie zopas over de stedenbouwkundige vergunningen in Vlaanderen voor het volledige jaar 2017 bekend heeft gemaakt. Terwijl het aantal vergunde nieuwe huizen in 2017 nooit eerder zo laag lag, bleef de appartementsbouw in Vlaanderen in 2017 op een hoog niveau. In 2017 werden 24.364 nieuwe flats vergund. Dat is weliswaar 5% minder dan in 2016 maar 2016 was dan ook een uitzonderlijk goed jaar met maar liefst 25.552 vergunde nieuwe flats, het hoogste cijfer tijdens de laatste 20 jaar. Het aandeel van de flats in het totaal aantal vergunde nieuwe woningen in Vlaanderen bedroeg in 2017 ongeveer 65%. In 1996 bedroeg het aandeel van de flats in het totaal aantal vergunningen voor nieuwe woningen nog maar 35%. Vlamingen worden steeds minder huizenbouwers. "De prijzen van bestaande woningen zijn de laatste jaren sterk gestegen, onder meer omdat de kopers zich onvoldoende bewust zijn van de vereiste renovatiekosten en die kosten doorgaans onderschatten”, aldus Marc Dillen, directeur-generaal van VCB. “De VCB verwacht dat kopers voor een bestaande woning de juiste prijs zullen betalen zodra zij een beter inzicht in de vereiste renovatiekosten zullen hebben, onder meer door de woningpas en het EPC + die binnenkort in voege zullen treden. Bovendien zijn de nog uit te voeren renovatiewerken intussen financieel moeilijker om dragen dan vroeger omdat de banken voor een hypothecaire lening een grotere eigen financiële inbreng opleggen. Vandaar dat nu heel wat bestaande woningen worden aangekocht zonder dat de kopers ze nadien grondig renoveren.”

CONFEDERATIE BOUW

CONFEDERATIE BOUW

+3225455600
-