naar top
Menu
Logo Print

TOPKWALITEIT VERSPUITBARE MUURVERVEN BIJ SIKKENS: ALPHACRYL MORPHA EN - PERLINO

ZE VOLDOEN AAN DE BELANGRIJKSTE VEREISTEN EN ZIJN EENVOUDIG VERSPUITBAAR

Alphacryl Morpha en Alphacryl Perlino zijn afwasbare en isolerende binnenmuurverven op basis van een waterverdunbare acrylaatdispersie. Ze zijn niet poreus, spanningsarm, geurarm en makkelijk verwerkbaar. Ze kennen daarnaast een snelle droging, een mooie vloei en zijn bovendien eenvoudig verspuitbaar. Deze twee Sikkens producten vormen met andere woorden de ideale binnenmuurverven.

Morpha en Perlino

VERWERKBAARHEID

Gulden middenweg

De verwerkbaarheid of het applicatiegemak is een van de belangrijkste parameters waarop is ingezet bij de ontwikkeling van product Alphacryl Morpha en het overeenkomende product met iets hogere glansgraad (zijdemat of fluweelachtig) Alphacryl Perlino. Bij het aanbrengen van verf is het namelijk de kunst om de verf met zo weinig mogelijk moeite homogeen en egaal verdeeld te krijgen zodat er over het te schilderen oppervlak een uniforme laagdikte wordt aangebracht. De verf moet makkelijk opgenomen worden op de rol en op een uniforme manier weer afgegeven worden bij applicatie. Bij het aanbrengen van de verf met een rol mag er enerzijds niet te veel weerstand optreden en anderzijds mag het niet te vlot gaan omdat men anders het voorgeschreven rendement te gemakkelijk gaat overschrijden. Dat kan leiden tot gevolgen als verminderde dekkracht, verminderde afwasbaarheid, etc. Het is zoeken naar de gulden middenweg. Ook bij het verspuiten van de verf moet het juiste toestel, met de juiste instellingen op een correcte manier gebruikt worden om een uniforme laagdikte te bereiken. Zo kunnen problemen als tailing, het rebounce-effect, aflopers en verfverlies tegengegaan worden.

VerspuitbaarProduct naar de hand zetten

Voor een vakman of professionele schilder is het ook erg belangrijk dat de verwerkbaarheid een constante is in de tijd. Er mag met andere woorden geen verschil waarneembaar zijn in de verwerkbaarheid tussen verschillende fabricaties. Dat is belangrijk omdat een professionele schilder alleen zo een binnenmuurverf door en door kan leren kennen en voor zichzelf kan uitmaken wat de mogelijkheden van het product zijn. Als de verwerkbaarheid steeds gelijk is, kan de schilder het product volledig naar zijn hand zetten.

VOLDOENDE DEKKEND

De Alphacryl Morpha en - Perlino maken deel uit van de high tier of de hoogste kwaliteit van de binnenmuurverven. Daarbij wordt er van uitgegaan dat een professionele schilder altijd een grondlaag en twee eindlagen plaatst bij het gebruik van een rol en minstens een gekruiste laag wanneer er verspoten wordt. Bij het bepalen van de vereiste dekkracht van de Alphacryl-verven zijn de ontwikkelaars van de producten er van uitgegaan dat voor alle normale kleuren een perfect resultaat mogelijk moet zijn in twee lagen. Voor moeilijk dekkende kleuren is het mogelijk dat er een bijkomende laag dient te worden aangebracht. In de praktijk is het zo dat voor de normale kleuren er vaak al in één laag een meer dan aanvaardbaar resultaat wordt bekomen. Als men dan weet dat in het geval van de betere schilderwerken men eerst start met een bijhorende grondlaag, zoals bijvoorbeeld Alphacryl Primer, die ook direct in de gewenste eindkleur kan worden verkregen, kan worden gesteld dat voor alle kleuren een perfect resultaat bekomen kan worden indien men werkt volgens het voorgeschreven procedé. De dekkracht is eveneens een parameter die altijd op hetzelfde niveau moet blijven. Ze wordt beïnvloed door de structuur of de viscositeit van het product, aangezien die mee bepaalt hoe dik of dun de verf aangebracht kan worden.

MorphaGLADDE AFWERKING

De eindconsument, eigenaar van de woning of opdrachtgever in België prefereert een strakke, gladde en afhankelijk van het product matte (Morpha) of zijdematte (Perlino) afwerking. Een licht sinaasappeleffect als structuur in de eindlaag is niet wenselijk voor onze eindgebruikers. Binnen de muurverven kan men stellen dat de Alphacryl Morpha en - Perlino een zeer goede vloei hebben waardoor een heel gladde afwerking bekomen kan worden. Men maakt daarvoor gebruik van een specifieke bindmiddeltechnologie onder de naam Acrylic Flow Technology. Dat wordt steeds aangegeven op de verpakking en op de technische fiche.

PERFECTE GLANSGRAAD

De ideale binnenmuurverf dient een voldoende lage glansgraad te hebben zodat er geen gebreken in de ondergrond mee geaccentueerd worden. Bovendien is de huidige trend ook voldoende mat. In het geval van Alphacryl Morpha is men er in geslaagd om een glansgraad van 1,7 gloss units te bekomen bij 60° en 1,5 gloss units bij scheerlicht of 85°. Wanneer geopteerd wordt voor een iets hogere glansgraad bekomt men bij de Alphacryl Perlino een glansgraad van 3-6 gloss units bij 60° en 6-8 gloss units bij scheerlicht of 85°. Zo voldoen beide verven perfect aan de verwachtingen van de professionele schilder en zijn doelpubliek.

resultaat verspuitenEÉNPOTSYSTEEM

Een eenpotsysteem is voor een binnenmuurverf zeker geen vereiste, maar indien dat wel het geval is, moet de verf over een bepaalde kwaliteit beschikken. Ze moet namelijk vlot met zichzelf overschilderbaar zijn, zonder aanleiding te geven tot aanzetten of overlappingen. Alphacryl Morpha en - Perlino kunnen zonder enig probleem gebruikt worden als eenpotsysteem, zelfs op grotere oppervlakken onderhevig aan scheerlicht.

VERSPUITBAARHEID

Ook al wordt er vaak gezegd dat producten met een hoog percentage aan bindmiddel een minder goede verspuitbaarheid kennen, zijn de Alphacryl Morpha en - Perlino toch eenvoudig verspuitbaar. Daarbij wordt best gebruik gemaakt van een nieuwe soort spuittips met dubbele boring. Er wordt bij deze verven aangeraden te werken met een spuittip met opening 15, wat leidt tot comfortabeler werken. Enkel bij perfecte omstandigheden kunnen opening 17 en 19 ook gebruikt worden. De omstandigheden waarin er verspoten wordt, zijn met andere woorden van belang. Denk daarbij vooral aan de temperatuur en luchtvochtigheid. In normale omstandigheden kent het bekomen resultaat een perfecte vloei en lijkt het alsof de muur gelakt is.

VOLDOENDE LANGE OPEN TIJD

Geen risico hebben op aanzetten of overlapping is een absolute vereiste voor een binnenmuurverf die deel uitmaakt van het topassortiment. Het is belangrijk dat verf voldoende lang nat (en dus open) blijft zodat men tegen elkaar liggende vlakken zonder enig probleem in elkaar kan verwerken zonder aanzetten. Een groot voordeel van de Alphacryl-producten is dat ze nagenoeg geen water absorberen van de volgende laag. Daardoor kennen de verven een voldoende lange open tijd en is er dus een minimum aan risico op aanzetten voor de volgende lagen.

AfwasbaarheidAFWASBAARHEID

De afwasbaarheid of natte schrobvastheid is nauw verwant aan andere eigenschappen zoals het risico op aanzetten, het eenpotsysteem, de voldoende strakke vloei, de glansgraad, etc. Een hoogkwalitatieve binnenmuurverf dient te voldoen aan een natte schrobvastheid klasse 1 volgens DIN EN 13300. De Alphacryl Morpha en - Perlino hebben dan ook die klasse 1 natte schrobvastheid volgens DIN EN 13300. Vaak krijgen we van klanten de vraag naar een verf die wel degelijk vlot onderhoudbaar of afwasbaar is en dus vlot gereinigd kan worden. Daarbij mag muurverf niet te lijf gegaan worden met vezeldoekjes of specifieke anionische detergenten die de verffilm kunnen aantasten. Een muurverf moet altijd eerst voldoende lang doorharden (minstens een week en bij voorkeur 28 dagen) alvorens wastesten uitgevoerd kunnen worden. Men gebruikt daarbij best een zacht materiaal, zoals een spons, in combinatie met een niet agressief reinigingsmiddel.

OPGLANZEN

De Alphacryl Morpha en - Perlino kunnen tegen een stootje. De verven zijn beduidend minder onderhevig aan opglanzen dan concurrerende producten die ook tot de hoogwaardige binnenmuurverven behoren.

IsolerenISOLEREN

Wateroplosbare vlekken Bij de ontwikkeling van de Sikkens Alphacryl-producten is er gekozen voor een bindmiddel dat voldoende hard wordt waardoor het mogelijk is om wateroplosbare vlekken zoals nicotine, vochtkringen, potlood, bepaalde stiften, etc. te isoleren. Voor het isoleren van wateroplosbare vlekken met een watergedragen verf raden we altijd een tussentijd van 24 uur aan.

SPANNINGSARM

Spanningsarme binnenmuurverven, zoals de Morpha en Perlino, zijn aangewezen in gebouwen waar er reeds vele malen verschillende verflagen over elkaar zijn aangebracht. Bij renovaties van oudere gebouwen waar men niet goed weet welke verven er in het verleden gebruikt zijn, kan een spanningsarme verf een grote meerwaarde zijn.

SIKKENS AKZO NOBEL PAINTS BELGIUM NV/SA

SIKKENS AKZO NOBEL PAINTS BELGIUM NV/SA

LEUVENSESTWG. (EVEREST OFFICE PARK) 248 /B
1800 VILVOORDE
+3222542211
-